Ατομικές συνεδρίες

Μια τυπική συνεδρία διαρκεί 50 λεπτά. 

Περισσότερα από ένα μέλη της οικογένειάς μου χρειάζονται υποστήριξη

Το κόστος της συνεδρίας για το 2ο μέλος της ίδιας οικογένειας έχει έκπτωση αλλά για να αναληφθεί σαν περιστατικό δεν πρέπει να «συγκρούεται» με τη θεραπεία του πρώτου μέλους.

Οικογενειακή συνεδρία-Συνεδρία ζευγαριών

Έχει διάρκεια 60 λεπτά.

Χρειάζομαι μακροχρόνια & συχνότερη υποστήριξη

Στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαία μακροχρόνια και συχνότερη υποστήριξη το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα μετά από συνεννόηση.  

Χρειάζομαι υποστήριξη στο χώρο μου

Υπάρχει η δυνατότητα παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών. Κόστος μετά συνεννόηση.

On-line συνεδρίες

Δυνατότητα συνεδριών μέσω Skype (Διάρκεια κ’ κόστος φθηνότερα από τις δια ζώσης συνεδρίες).

Ομαδικές συνεδρίες

4 συνεδρίες (πακέτο) διάρκειας 90 λεπτών με μηνιαία καταβολή.

Εκπαίδευση νέων ψυχολόγων-εποπτεία

Κατόπιν συνεννοήσεως.

 

Σεμινάρια σχέσεων 

 

Σχολές γονέων 

 

Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης

* Ειδικές τιμές σε ανέργους-φοιτητές (με επίδειξη ανάλογου σε ισχύ εγγράφου)